- Bảng giá được áp dụng từ ngày 22/10/2012
- Phim.vuinao.net là một website xem phim miễn phí
- được thành lập từ đầu năm 2012
- Các hình thức quảng cáo khác xin vui lòng liên hệ.
Banner 1
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Toàn bộ trang
728x90
1.500.000
Banner tại home + thể loại + list
728x90
700.000
Liên Hệ
Banner tại info + watch
728x90
1.000.000
Liên Hệ
Banner 2
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Toàn bộ trang
300x250
1.200.000
Banner tại home + thể loại + list
300x250
600.000
Liên Hệ
Banner tại info + watch
300x250
800.000
Liên Hệ
Banner 3
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Toàn bộ trang
300x250
1.200.000
Banner tại home + thể loại + list
300x250
600.000
Liên Hệ
Banner tại info + watch
300x250
800.000
Liên Hệ
Banner 4
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Banner tại info
670x90
700.000
Liên Hệ
Banner 5
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Banner tại info + wacth
670x90
800.000
Liên Hệ
Vị trí
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Tại Home + list
720x480
2.000.000
Liên Hệ
Tại info + watch
720x480
2.500.000
Liên Hệ
Banner 2 bên
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Toàn bộ trang
130x450
1.600.000
Liên Hệ
Banner góc trái
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Toàn bộ trang
300x250
1.500.000
Liên Hệ
Banner góc phải
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Tình trạng
Toàn bộ trang
300x250
1.500.000
Liên Hệ